Ondertussen op de bouwplaats…week 20

Ondertussen op de bouwplaats…week 20

19 mei 2022 – “Daar gaat het laatste stukje van mijn keuken.” Vandaag werd één van de laatste panelen van de gevel gehesen. Een symbolisch moment. Cathy Hoogeberg heeft 28 jaar op de Ivoordreef gewoond en volgt de handeling met een lach en een traan. Spontaan komen allemaal herinneringen boven.

Voor elkaar klaar staan
“Weet je nog Martin, dat we pannenkoeken bakte voor de hele buurt?” Cathy is aanwezig samen met oud bewoner Martin de Koff. “Ik weet nog goed hoe wij elkaar leerden kennen. Bij het pierenbadje. En nu ben je al weer 18 jaar mijn mantelzorger.” Op de vraag wat één van de mooiste herinneringen is, antwoord Cathy het klaarstaan voor elkaar. “We hadden het niet breed maar als er echt wat te vieren was, zamelde we met alle bewoners geld in. Ja, als die flat toch eens kon praten. Want we hebben ook minder mooie momenten meegemaakt, hoor. Die keer bijvoorbeeld dat ik waterschade had, bleken mijn bovenburen een wietplantage te hebben.”

Klaar voor de sloop
“Nog 7 gevelpanelen te gaan en dan is de flat klaar voor de sloop.” Hoofduitvoerder Patrick Dezijn vertelt dat maandag 30 mei de kraan komt. “We hebben twee dagen nodig om de kraan op te bouwen en dan gaan we van start.” Per portiek wordt de flat van boven naar beneden gesloopt. “Waarbij we heel precies te werk gaan en steeds kijken hoe het gebouw reageert. Het mag niet als een kaartenhuis in elkaar storten.” Op de vraag of de buurt geluid gaat horen, antwoord Patrick: “We doen ons best om zo min mogelijk geluid te maken. Het beton gaan we niet hakken, maar knippen. Een speciale techniek die geluidsvriendelijk is voor de buurt.”

Bewerken gevelpanelen
Op het oude speelveldje staan de gevelpanelen klaar om bewerkt te worden. De volgende keer vertellen we hier meer over.

Zorgvuldig omgaan met groen

Zorgvuldig omgaan met groen

25 april 2022- Kenmerkend voor de Ivoordreef is, dat we zoveel mogelijk materialen en producten uit de flat opnieuw gebruiken. Bijna niks wordt weggegooid. Zo gaan we ook om met het groen rondom de flat. Geen enkele boom of nestje wordt zomaar weggehaald. Daar gaan we uiterst zorgvuldig mee om. En de bomen die echt weg moeten, daarvan gaan we zoveel mogelijk het hout hergebruiken. In deze update om hoeveel bomen het precies gaat en hoeveel groen we terugbrengen.

Bomen klaar voor transport naar de Verlengde Parkweg in Vleuten.

Totaal staan er 206 bomen rondom de flat, waarvan:

  • 64 bomen blijven staan;
  • 16 bomen worden verplant;
  • 126 bomen worden gekapt > van deze bomen:
    – 67 nieuwe bomen herplanten in het plan;
    – 59 nieuwe bomen herplanten in Overvecht > Amazonekwartier en de Taagdreef;

Daar bovenop wordt 500.000 euro uitgegeven voor het versterken van bestaand en nieuw groen in de wijk. Plus we planten nog 18 bomen extra in Overvecht.

Verschil verplanten en herplanten
Verplanten of herplanten betekent niet hetzelfde. Verplanten betekent dat je een boom uitgraaft en op een andere plek weer verder laat groeien. Bij herplanten kap je een boom en zet op een andere plek een nieuwe boom terug.

Nieuwe plek voor 16 bomen
Totaal krijgen 16 bomen een nieuwe plek. De eerste 13 bomen zijn inmiddels uitgegraven, verplaatst door een bomenspecialist en geplant op de Verlengde Parkweg in Vleuten. De andere drie bomen blijven staan, totdat we het terrein bouwrijp gaan maken. Dit zal zijn nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd.

Voorzichtig zijn de bomen geplant en staan op hun nieuwe plek.

Van boom naar speeltoestel
Het hout van de 126 bomen gaan we hergebruiken. Eerst wordt de kwaliteit van het hout bepaald en als het goed genoeg is, worden er speeltoestellen voor het centrale plein en planken voor de bankjes van gemaakt. Als we dan nog hout over hebben, willen we het gebruiken voor sportelementen (denk bijvoorbeeld aan een push up en pull up bar). Of een leuk welkomstcadeau voor de nieuwe bewoners. Voor nu moet het hout eerst drogen.

Uiteraard houden we u op de hoogte over het vervolg. Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht, stel het gerust aan ons contactpersoon Delian de Gier.

Informatieavond bestemmingsplan

Informatieavond bestemmingsplan

21 april 2022 – Goed nieuws! Het ontwerpbestemmingsplan is klaar. Dit betekent dat er groen licht is om het bestemmingsplan te presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. Vanaf vrijdag 22 april 2022 tot en met donderdag 2 juni 2022 kunt u het bestemmingsplan inkijken op www.ruimtelijkplannen.nl en uw idee of mening geven.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld document. Het bepaalt wat iemand mag bouwen, hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden en onder welke voorwaarden. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels en bedrijven mogen komen. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Een bestemmingsplan is soms lastig om te begrijpen. Daarom leggen we het graag uit op een informatievond. Om u alvast voor te bereiden

Kom naar een informatieavond
We organiseren twee informatieavonden:

Dinsdag 10 mei
Locatie: buurthuis De Boog, zaal 4

Tijd: tussen 19:30 uur en 21:00 uur

Dit is een inloopmoment, dus u kunt langskomen wanneer u wilt. Er zijn medewerkers van de gemeente, Bo-Ex, ERA Contour en Amvest aanwezig. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Als er nieuwe maatregelen komen voor het coronavirus, dan kan dit misschien niet doorgaan. Dan hoort u dat nog van ons.

Maandag 16 mei
Digitaal: online via Microsoft Teams

Tijd: start om 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur

Om te zorgen dat u een link krijgt om in te loggen, moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan door een mail te sturen naar ivoordreef@utrecht.nl.

Indienen zienswijze
Heeft een idee of een mening over het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen. In het wijkbericht van de gemeente vindt u alle informatie.

Alle informatie in één document
Leuker kunnen we het niet maken, wel handiger. Alle informatie over het bestemmingsplan hebben we gebundeld in één document. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar.

Mijn mooiste jeugdherinneringen

Hier liggen mijn mooiste jeugdherinneringen

4 april 2022 – Mag ik nog één keer binnenkijken in mijn ouderlijk huis? Ik ben Albert Veenstra (56) en ex-bewoner van de Ivoordreef 161. Ik woonde, van 1971 tot 1980, negen jaar lang op de achtste verdieping. Het waren de gelukkigste jaren van mijn jeugd. Ik herinnering mij nog altijd hoe ik als klein jongetje uit het keukenraam keek, terwijl mijn moeder aan het koken was. Is het mogelijk dat ik die vergezichten nog een keer mag fotograferen? Het zou mij een groot plezier doen.

Je begrijpt toen we deze mail van Albert Veenstra ontvingen het antwoord van Patrick Dezijn meteen JA was. “Natuurlijk Delian, voor deze meneer maak ik graag tijd.”

We ontmoeten Albert in de keet, waar hij direct enthousiast begint te vertellen. “Ik heb hier zo’n leuke zorgeloze jeugd gehad. Super dat ik nog één keer mag binnenkijken.” We nemen de trap naar de achtste verdieping. Al pratend komen er steeds meer herinneringen boven. “Naast ons op nummer 159 woonde buurvrouw Franken. We noemde haar oma Franken. Ze pastte vaak op ons als onze ouders weg waren. Het was altijd feest bij haar. En weet je wie hier ook nog gewoond heeft: Rosalie van Breemen. Beroemd fotomodel en Miss International 1984 en Miss World University 1986. Jarenlang woonde ze samen met acteur Alain Delon. En dan te bedenken dat ik hier vroeger met haar heb geknikkerd. Ja, mijn broer, zus en ik hadden veel vriendjes en vriendinnetjes in de flat. Het was altijd gezellig.

Ik weet nog goed dat ik het helemaal niks vond, toen we naar Nieuwegein gingen verhuizen. De eerste jaren ging ik doordeweeks en in het weekend nog regelmatig terug.”

Als herinnering aan zijn jeugd schroeft Patrick Dezijn het huisnummerbordje eraf. “Hier, een mooi aandenken aan een prachtige tijd. Laten we hopen dat de kinderen die hier gaan wonen net zo’n fijne tijd gaan beleven.”

Als dank dat Albert voor de laatste keer mocht rondkijken in zijn ouderlijk huis heeft hij mooie drone-opnames gemaakt van de flat. Kijk je mee?

Ondertussen op de bouwplaats…week 12

Ondertussen op de bouwplaats…week 12

25 maart 2022 – Bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt ook altijd rekening gehouden met de flora en fauna op de bouwplaats. Dat zorgt soms voor uitdagende situaties waar de juiste weg in gevonden moet worden. In deze update vertellen we hier meer over.

We krijgen regelmatig de vraag: “Waarom moeten er bomen gekapt worden?” We kappen alleen bomen die ruimte moeten maken voor de nieuwbouw en voor het veilig uitvoeren van de sloop. Zorgvuldig zijn alle bomen in kaart gebracht en geen enkele boom wordt zomaar gekapt.

Er zijn bomen die zonder vergunning gekapt mogen worden, bomen waarvoor we een vergunning nodig hebben en bomen die een tweede leven krijgen op een andere plek.

Weghalen bomen
Maandag 28 maart start de kap van de bomen die nodig zijn voor de sloop van de flat. Vandaag zijn de eerste voorbereidingen al getroffen om te voorkomen, dat vogels gaan broeden in de bomen. Ons plan was namelijk om eerst de behandeling van de bezwaarprocedure tegen de afgegeven kapvergunning af te wachten. Maar van de week tijdens de wekelijkse inspectie, zagen we een eksternest en zijn we op ons besluit teruggekomen en gaan we de bomen weghalen. Het gevaar bij deze zonnige temperaturen, is dat er steeds meer broedvogels gaan nestelen en dat zou het slopen van de flat onmogelijk kunnen gaan maken.

In totaal gaat het om 72 bomen. De bomen rondom het eksternest aan de Einsteindreef laten we natuurlijk voorlopig staan. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de bomen verwijderen en herplanten. Deze bomen krijgen een tweede leven op een andere plek in Utrecht. De rest van de bomen worden gekapt door onze sloopaannemer. In het najaar halen we pas de bomen weg die nodig zijn voor het bouwrijp maken.

Hout hergebruiken
Net als de meeste materialen bij de Ivoordreef wordt ook het hout hergebruikt. In het nieuwe wijkje zie je straks zitplekken, speeltoestellen voor de kinderen en sport- en beweegelementen van hout terugkomen. Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheden om een deel van het hout te bestemmen voor nestkasten, wormenhotels en andere mogelijkheden om de biodiversiteit te stimuleren.

Vleermuizen
Bij vooronderzoek bleken er verschillende soorten vleermuizen in de flat te verblijven. Bij aanvang van de sloop leken alle vleermuizen te zijn vertrokken, maar vrijdag 3 maart vielen bij de sloopwerkzaamheden opeens drie vleermuizen naar beneden. De werklui hebben meteen de dierenambulance gebeld.

Daarna zijn er door ecologen controle-onderzoeken gedaan en werden er gelukkig geen vleermuizen meer gevonden.

Via de dierenambulance hebben we vernomen dat de dieren zorg hebben gekregen bij de vleermuizenopvang en inmiddels zijn vrij gelaten.

Vooruitblik
Binnenkort gaan de eerste gevelelementen afgehesen worden. Dit gebeurt met een grote kraan. Een indrukwekkend gezicht! Deze elementen gaan op de bouwplaats verder bewerkt worden en zullen (deels) in het nieuwe gebouw terugkomen. Van dat circulaire proces gaan we je verder op de hoogte houden.

Ondertussen op de bouwplaats…week 7

Ondertussen op de bouwplaats…week 7

17 februari 2022 – We hebben een mooie mijlpaal bereikt; binnen in de flat is al het asbest verwijderd. Complimenten mannen! De volgende klus is het asbest buiten veilig verwijderen. Dit betekent dat je vanaf nu mannen in witte pakken buiten kunt zien rondlopen.

Patrick, kun je je voorstellen dat buren het spannend kunnen vinden om buiten mannen in witte pakken te zien?
“Voor mij is het dagelijkse kost. Ik zou bang worden als ze geen beschermende kleding zouden dragen. Het geeft juist aan dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt. Nu we buiten aan de slag zijn, staat er een douchewagen. Met een zuurstofmasker werken is intensief. Daarom is het verplicht dat onze asbestspecialisten twee uur werken, douchen en een uur rusten, dat rondje herhalen ze drie keer. Één ding is zeker; ze komen schoon thuis,” zegt hij lachend.

Kun je een korte update per portiek geven?
“Ja natuurlijk! Portiek 1: Op de ramen waar je een rood kruis ziet staan, zijn de asbestspecialisten bezig het laatste asbest te verwijderen. Wie goed oplet, zal steeds minder rode kruizen gaan zien.
Portiek 2: Voor- en achter zijn de ramen eruit en op een paar plekken zie je hier ook nog rode kruizen.
Portiek 3: Hetzelfde.
Portiek 4: Hier zijn we bezig ramen te verwijderen. Moet het alleen niet zo hard waaien, want dan is het te gevaarlijk om ramen te verwijderen.
Portiek 5 & 6: Binnen is het asbest weg en zijn we de asbestsluis aan het opruimen.”

Buiten op het terrein wordt er groen weggehaald. Waarom is dat?
“Door de zachte winter zien we dat de eerste vogeltjes bezig zijn met de voorbereidingen voor het bouwen van een nestje. Mooi om te zien, alleen niet op een bouwterrein waar we aan het slopen zijn. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de lage struiken weggehaald. En volgende week komt een hovenier de bomen snoeien en oude lege nestjes verwijderen. Er worden dan gelijk sliertjes in de bomen gehangen, als teken dat de vogels in een andere boom in de buurt moeten gaan broeden.”

Foto: rechtsboven is een douchewagen

Hallo buren, ik ben Patrick Dezijn

Hallo buren, ik ben Patrick Dezijn

11 februari 2022 – Vandaag maken jullie kennis met hoofduitvoerder Patrick Dezijn. Samen met hem maak ik een rondje over de bouwplaats. Enthousiast vertelt Patrick over de sloop, de uitdagingen die hij tegenkomt om het gebouw goed te slopen, welke materialen worden hergebruikt en hoe Lagemaat het asbest op een veilige manier en verantwoorde manier verwijdert en afvoert.

Heb je een onderwerp of idee voor een volgende vlog? Super leuk! Laat het me weten!

Groeten,
Delian de Gier

Ondertussen op de bouwplaats…week 3

Onze eerste post van het nieuwe jaar! En ondanks dat het eigenlijk niet meer mag, wenst het hele projectteam van Ivoordreef iedereen een mooi en vooral gezond 2022 toe.

Terwijl buiten een shovel druk heen en weer rijdt en slopers vakkundig bezig zijn met het verwijderen van kozijnen, praat Patrick mij bij in de keet.

Waar is de machine buiten precies mee bezig?
“Dat is een shovel en die gebruiken we om grond mee te verplaatsen. Op dit moment is de shovel bezig om een laagje asfalt neer te leggen op de plek van het speeltuintje. Dit doen we omdat we binnenkort de eerste elementen van de gevel af gaan hijsen. Een grote kraan gaat alle elementen eraf halen en zet deze neer op de bouwplaats. Omdat de elementen zwaar zijn, is het belangrijk dat de ondergrond glad en hard is. Het speeltuintje richten we in als werkterrein. Hier maken we de elementen weer mooi en slaan ze tijdelijk op. En uiteindelijk zie je ze straks terugkomen in de nieuwbouw. Super tof toch!”

Als je vanaf de straat kijkt, zie je echt al gaten komen in de flat. Hoever zijn jullie nu?
Portiek 1: “Hier zijn we druk bezig om de ramen eruit te halen. We doen dit voorzichtig omdat bijna alles wordt hergebruikt. Het glas, hout en het kunststof van de kozijnen wordt op de bouwplaats gescheiden en apart afgevoerd. Het glas wordt omgesmolten in nieuw glas. Het hout wordt verwerkt tot platen. Alleen het kunststof gaat de verbrandingsoven in.”
En wat betekenen die rode kruizen op de ramen? “Daar hebben we in de kit nog een klein beetje asbest gevonden. Dus dat moeten onze asbestspecialisten eerst weghalen, voordat de ramen eruit gehaald mogen worden.
Portiek 2: Is helemaal leeg en hier gaan we ook starten met de ramen eruit te halen. Er gaan steeds meer gaten in het gebouw komen, maar dat is dat ook de bedoeling.
Portiek 3: In dit portiek staan alleen de binnenwanden nog. Alle losse materialen liggen gescheiden klaar op de verdiepingen om met de verreiker naar beneden te halen.
Portiek 4: Al het asbest is hier weg. En de jongens zijn nu bezig om alles tot zover te slopen, dat alleen de binnenwanden nog overblijven.
Portiek 5 & 6: Zijn we bezig om asbest weg te halen, waarbij we van de bovenste verdieping naar beneden werken.”

Asbest weghalen is een vak apart. Hoe leer je dit vak?
“Bij Lagemaat heeft iedereen op de bouwplaats een diploma van Stichting Certificatiestelsel Asbest (Ascert). Om asbest te verwijderen moet een medewerker weten wat je wel en niet moet doen en ook welke maatregelen ze moeten treffen om ervoor te zorgen, dat er geen schade ontstaat voor mens en milieu. Je begint als leerling en volgt eerst een cursus deskundig asbest verwijderen (niveau 1). Als je niveau 1 hebt gehaald, mag je de bouwplaats op. Voor niveau 2 moet je 120 praktijkuren gemaakt hebben, dan pas mag je examen doen. Zelf ben ik Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA). Dat is een leidinggevende functie, waarbij je altijd eindverantwoordelijk blijft. Dus beste buren, we letten steeds op of alles veilig gaat voor uw en onze gezondheid.”

College heeft de bouwenvelop vastgesteld

Voordat we het jaar afsluiten willen we een goed bericht nog met jullie delen. Het college heeft de bouwenvelop voor de Ivoordreef vastgesteld. Mooi nieuws, want dat brengt het project weer een stap verder!

Start sloop buitenkant flat
Door het vaststellen van de bouwenvelop hebben we groen licht om ook de buitenkant te gaan slopen. En dat is heel fijn, want binnen in de portieken schieten we al flink op. Zoals het er nu naar uitziet start de sloop van de buitenkant vanaf half januari.

Bomen kappen
Helaas moeten we voor de nieuwbouw wel bomen kappen. Er is een kapvergunning afgeven voor de bomen die in de weg staan om de sloop goed te kunnen doen. Uiteraard blijven zoveel mogelijk bomen staan. De bomen die gekapt worden, planten we nieuw groen voor terug in de nieuwbouw en in de wijk. De bomen die moeten weg moeten voor de bouw van de nieuwe woningen, gaan pas weg nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

De planning
Als alles volgens planning verloopt kan de Utrechtse gemeenteraad in het derde kwartaal van 2022 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Na het vaststellen daarvan kan begonnen worden met het kappen van de bomen noodzakelijk voor de nieuwbouw. Halverwege 2023 start de nieuwbouw. Eerst bouwen we de appartementen en daarna de eengezinswoningen. En vanaf 2025 is Overvecht een mooi buurt rijker.

Ondertussen op de bouwplaats…week 51

Zo vlak voor het eind van het jaar maken we kennis met een nieuw gezicht. Patrick Dezijn neemt de taken over van uitvoerder Erik de Pater. Erik gaat binnen Lagemaat verder met een ander project en zo is Patrick vanaf nu ons aanspreekpunt op de bouwplaats. In het nieuwe jaar maken we een leuk vlogje over hem. Voor nu alvast een korte kennismaking.

Patrick aan jou de eer om je voor te stellen aan de buurt.
“Beste buurtbewoners, ik ben Patrick Dezijn en werk inmiddels al weer 10 jaar bij Lagemaat. Ik ben gestart als handsloper en inmiddels begeleid ik kleine en grote sloopprojecten. Ivoordreef is voor mij niet nieuw. Al vanaf het begin help ik mee met de sloop. En weet dus precies wat er moet gebeuren.”

Kan het kloppen dat ik steeds meer auto’s op het bouwterrein zie staan?
“Dat heb jij goed gezien! Het team is van 13 naar 18 man uitgebreid. Dit betekent dat we flink meters maken. Dat moet ook wel, want vanaf half januari willen we aan de buitenkant starten met het verwijderen van de eerste gevelpanelen en beginnen met de sloop van de flat.”

Hoever zijn jullie nu in de portieken?
“Laat ik beginnen bij portiek 1…. Dit portiek is klaar voor de sloop.
Portiek 2: Op de verdiepingen 6 t/m 10 is het asbest verwijderd en zijn de slopers bezig om de woningen leeg te halen.
Portiek 3: Het hele portiek is asbest vrij en nu zijn we bezig om alle losse materialen uit de woningen te halen.
Portiek 4 & 5: Gaan we aan de slag om het asbest te verwijderen.
Portiek 6: Is bijna sloop klaar.

Jullie zijn flink bezig dus. Wat betekent dit voor de Kerst?
“Dat we met een aantal mensen doorgaan. Met Kerst en Oud & Nieuw zijn we wel vrij. De momenten dat we er niet zijn, zorgen we dat het terrein vandalisme vrij is. Maar tussendoor zullen buurtbewoners activiteit op de bouwplaats zien. Gelukkig maken we geen herrie! Dus iedereen die vrij is, kan genieten van zijn vrije dagen. Mocht er echt iets zijn, neem dan contact op met Delian de Gier of wandel langs de bouwplaats en buiten kantooruren bel het noodnummer dat op het hek staat.”

Voor de mensen die Kerst en Oud & Nieuw vieren, wensen wij iedereen fijne feestdagen.

Opbouwende groet,

Delian de Gier