Interesse in een sloopvondst?

Interesse in een sloopvondst?

Geen schuurvondst maar een sloopvondst. Nog net niet onder een dikke laag stof werd deze oude 8 mm filmprojector en Singer naaimachinetafel gevonden. Achtergelaten blijkbaar? Zonde om weg te gooien!

Wie mogen we blij maken? Neem contact op met Delian de Gier, delian.degier@eracontour.nl of stuur een appje, 06-46144153.

Verslag Sloop & hergebruik

Verslag ‘Sloop & hergebruik’

14 oktober 2021 – Op 4 oktober 2020 hielden we een informatiebijeenkomst over de sloop van de flat aan de Ivoordreef en over het hergebruik van het sloopmateriaal. Aan omwonenden en ge├»nteresseerden werd duidelijk gemaakt wat er de komende tijd gaat gebeuren. De bijeenkomst was ‘digitaal’, via Teams.

Kennismaken met nieuwe gezichten
De nieuwe contactpersoon voor de omgeving, Delian de Gier, en de omgevingsbegeleider van de gemeente Utrecht, Willem Diepeveen, stelden zich voor.

Zo min mogelijk afval, zo veel mogelijk hergebruik
Daarna vertelde het bedrijf Lagemaat over de sloop die zij gaan uitvoeren. Zij willen afval tot een minimum beperken en zoveel mogelijk materiaal opnieuw gebruiken. Een deel van de buitenkant van het huidige flatgebouw komt bijvoorbeeld terug in de nieuwbouw. Wat niet opnieuw gebruikt kan worden, wordt zoveel mogelijk tot grondstof verwerkt, zoals puin dat in beton terecht komt. Ook vertelden ze wanneer welke werkzaamheden en overlast te verwachten zijn.

Tenslotte werden vragen van omwonenden beantwoord, onder meer over de manier van asbest verwijderen, het voorkomen van stof, de kapvergunning en verkeer.

Het verslag van de bijeenkomst, met daarin ook het verhaal van Lagemaat en de vragen en antwoorden daarna, kunt u hier lezen.

In de presentatie van de avond vindt u vanaf pagina 9 de bijdrage van Lagemaat. Klik hier.


Volgende bijeenkomst in december, over woningen en openbare ruimte
Tenslotte werd de planning voor doorgesproken (zie het verslag voor de details).
De eerstvolgende bijeenkomst is in december. Deze bijeenkomst gaat over de openbare ruimte en de woningen zelf, zoals wensen over aantal kamers en indeling. Zodra de datum bekend is, staat het op deze website en ontvangen omwonenden bericht in de brievenbus.

Tenslotte: heeft u tijdens de werkzaamheden vragen?
Voor de communicatie tijdens de sloop en de bouw van de woningen aan de Ivoordreef is Delian de Gier de contactpersoon voor de buurt. Als er vragen zijn, u ziet iets vreemds, snapt iets niet over de aanpak of u heeft juist een tip hoe het beter kan, stuur Delian een mail: delian.degier@eracontour.nl of bel op 06 – 461 441 53.
Van bouwenvelop tot sloop

Van bouwenvelop tot sloop

14 juni 2021 – In november 2020 hielden we een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de toekomst van de Ivoordreef. In de planning die we toen lieten zien, stond dat dit voorjaar er nog een informatiebijeenkomst zou komen, over de bouwenvelop.

Wat is een bouwenvelop?
Een bouwenvelop is een document met de uitgangspunten voor de uitwerking van het plan. De ontwikkelaar moet het nieuwbouwplan uitwerken volgens de spelregels die daarin staan.
De bouwenvelop wordt vastgesteld door de gemeente Utrecht, in het College van Burgemeester & Wethouders. Daarna wordt de bouwenvelop openbaar gemaakt en kunnen omwonenden en belanghebbenden daarop reageren.

Er is vertraging bij het vaststellen van de bouwenvelop
Het projectteam van de Ivoordreef wilde op 1 juni 2021 de informatiebijeenkomst houden. Alleen kost de voorbereiding meer tijd dan verwacht.  De informatieavond vindt dus later plaats. Wanneer? Daar kunnen we nu helaas nog niets over zeggen.

Volgens de huidige planning start de sloop van de flat in het najaar
We verwachten op dit moment nog geen vertraging. Dat betekent dat dit najaar de sloop start. Daarom verhuizen de huidige bewoners rond deze tijd.
Ruim voordat er echt gestart wordt met de sloop, komt er een aparte informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden.

Er worden nu al een aantal demontagewerkzaamheden uitgevoerd
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het hergebruik van onderdelen van de flat. We willen zoveel mogelijk goede bouwmaterialen hergebruiken in de nieuwbouw. Daarom zijn er rond deze tijd een aantal demontagewerkzaamheden aan de flat.

Vragen?
Als u vragen heeft, stuur dan een bericht via het contactformulier van deze website, klik hier om daar naartoe te gaan en laat uw vraag achter in het opmerkingenveld.