Van bouwenvelop tot sloop

14 juni 2021 – In november 2020 hielden we een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de toekomst van de Ivoordreef. In de planning die we toen lieten zien, stond dat dit voorjaar er nog een informatiebijeenkomst zou komen, over de bouwenvelop.

Wat is een bouwenvelop?
Een bouwenvelop is een document met de uitgangspunten voor de uitwerking van het plan. De ontwikkelaar moet het nieuwbouwplan uitwerken volgens de spelregels die daarin staan.
De bouwenvelop wordt vastgesteld door de gemeente Utrecht, in het College van Burgemeester & Wethouders. Daarna wordt de bouwenvelop openbaar gemaakt en kunnen omwonenden en belanghebbenden daarop reageren.

Er is vertraging bij het vaststellen van de bouwenvelop
Het projectteam van de Ivoordreef wilde op 1 juni 2021 de informatiebijeenkomst houden. Alleen kost de voorbereiding meer tijd dan verwacht.  De informatieavond vindt dus later plaats. Wanneer? Daar kunnen we nu helaas nog niets over zeggen.

Volgens de huidige planning start de sloop van de flat in het najaar
We verwachten op dit moment nog geen vertraging. Dat betekent dat dit najaar de sloop start. Daarom verhuizen de huidige bewoners rond deze tijd.
Ruim voordat er echt gestart wordt met de sloop, komt er een aparte informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden.

Er worden nu al een aantal demontagewerkzaamheden uitgevoerd
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het hergebruik van onderdelen van de flat. We willen zoveel mogelijk goede bouwmaterialen hergebruiken in de nieuwbouw. Daarom zijn er rond deze tijd een aantal demontagewerkzaamheden aan de flat.

Vragen?
Als u vragen heeft, stuur dan een bericht via het contactformulier van deze website, klik hier om daar naartoe te gaan en laat uw vraag achter in het opmerkingenveld.