Voordat we het jaar afsluiten willen we een goed bericht nog met jullie delen. Het college heeft de bouwenvelop voor de Ivoordreef vastgesteld. Mooi nieuws, want dat brengt het project weer een stap verder!

Start sloop buitenkant flat
Door het vaststellen van de bouwenvelop hebben we groen licht om ook de buitenkant te gaan slopen. En dat is heel fijn, want binnen in de portieken schieten we al flink op. Zoals het er nu naar uitziet start de sloop van de buitenkant vanaf half januari.

Bomen kappen
Helaas moeten we voor de nieuwbouw wel bomen kappen. Er is een kapvergunning afgeven voor de bomen die in de weg staan om de sloop goed te kunnen doen. Uiteraard blijven zoveel mogelijk bomen staan. De bomen die gekapt worden, planten we nieuw groen voor terug in de nieuwbouw en in de wijk. De bomen die moeten weg moeten voor de bouw van de nieuwe woningen, gaan pas weg nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

De planning
Als alles volgens planning verloopt kan de Utrechtse gemeenteraad in het derde kwartaal van 2022 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Na het vaststellen daarvan kan begonnen worden met het kappen van de bomen noodzakelijk voor de nieuwbouw. Halverwege 2023 start de nieuwbouw. Eerst bouwen we de appartementen en daarna de eengezinswoningen. En vanaf 2025 is Overvecht een mooi buurt rijker.